Pariterapian täydennyskoulutus perheterapeuteille (30 op)

Tulostettava sivu

Koulutuksen järjestävät Snellman-kesäyliopisto ja Dialogic Oy. 


Koulutus on suunniteltu vahvistamaan osallistujien valmiuksia tehdä pariterapiatyötä. Koulutus antaa ET-perheterapeuteille pätevyyden toimia paripsykoterapeutteina Kelan tukemissa, kuntoutuksena toteutettavissa paripsykoterapioissa. 

Aika 25.3.2014-23.1.2015, Kuopio
Kouluttaja PsT, psykologi, VET-perheterapeutti Eija-Liisa Rautiainen
Pääkouluttajana ja työnohjaajana toimiva Eija-Liisa Rautiainen on väitöstutkimuksessaan tutkinut ja kehittänyt pariterapiaa masennuksen hoitomuotona ja hänellä on teoriatiedon lisäksi paljon kokemusta pariterapeuttisesta työstä, sekä mielenterveystyössä että yksityisenä pariterapeuttina.


sosiaalityöntekijä, lasten psykoterapeutti, VET-perheterapeutti Pekka Holm
Koulutuksessa vierailevana luennoitsijana toimivalla Pekka Holmilla on laaja kokemus voimavarakeskeisen työskentelyn koulutuksista.
Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu pariterapiaa tekeville perheterapeuteille ja perheneuvojille. Enintään 12 osallistujaa. Koulutukseen osallistuminen edellyttää, että osallistujalla on mahdollisuus pariterapian tekemiseen koulutuksen aikana.

Sisältö

Koulutuksessa perehdytään voimavarakeskeiseen pariterapiaan. Voimavarakeskeiseen psykoterapiaan liittyviä lähestymistapoja ovat dialogisuus, narratiivisuus, ratkaisukeskeisyys ja reflektiivisyys. Näitä lähestymistapoja yhdistää diskursiivinen ja kontekstuaalinen perusajatus sekä sosiaalisen konstruktionismi tiedon teoriana.


Koulutus muodostaa yhtenäisen oppimisprosessin, jossa koko koulutuksen läpi jatkuvina teemoina ovat
- voimavarakeskeisen työotteen vahvistaminen ja syventäminen pariterapiatyöskentelyssä
- oman pariterapeuttisen työn kehittäminen (kehittämistehtävän tekemisen kautta) ja
- omien elämäntarinoiden tarkastelu suhteessa pariterapeuttiseen työhön.


Parisuhdetta tarkastellaan osana koko perheen vuorovaikutusta ja perheiden lapset mielessä pitäen.


Koulutuksen rakenne:
Koulutukseen sisältyy 96 tuntia lähiopetusta, josta
- 72 oppituntia on workshop-opiskelua
- 24 oppituntia on ryhmätyönohjausta, jossa tarkastellaan koulutettavien
omaa pariterapeuttista työtä.Lisäksi koulutukseen sisältyy:
- 24 oppituntia vertaisryhmätyöskentelyä
- kirjallisuuteen tutustumista sekä
- kehittämistehtävän tekeminen


Koulutuksen ohjelma:
25.3.2014  Avausseminaari


22.-23.4.2014 Voimavarakeskeisyys ja narratiivisuus


27.-28.5.2014 Rakkaus, läheisyys ja seksuaalisuus pariterapian teemoina + työnohjaus


28.-29.8.2014 Dialogisuus, reflektiivisyys ja yhteistoiminnallisuus pariterapian viitekehyksinä + työnohjaus


2.-3.10.2014 Parisuhteen pulmat voimavarakeskeisestä näkökulmasta + työnohjaus


9.-10.12.2014 Masennuksen hoito pariterapiassa + työnohjaus


23.1.2015 Loppuseminaari ja kehittämistehtävien käsittely


Lähiopetusjaksojen ensimmäinen päivä klo 10-17.15 ja toinen päivä klo 9-16.15

Lisätiedot

HUOM! Kerro ilmoittautumislomakkeen lisätietoja-kohdassa perheterapiakoulutuksen tai kirkon perheneuvojakoulutuksen suorittamisvuosi.

Hinta 2300,00 €
Muu info alv 0 % Koulutus laskutetaan useassa erässä:
kaksi erää v 2014 ja yksi erä v 2015.
Ilmoittautumiset Ilmoittautumisaika on päättynyt. Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista.